Barn och ungdomar ska ha en central plats i församlingen

Just nu söker vi Herrens ledning för att finna nya och spännande arbetsformer för våra barn och ungdomar. Det handlar om att förnya och förtydliga det som vi upplever att vi vill lyfta och fokusera på, men också om att formulera strategier och konkreta planer för att bli en generationskyrka där människor i alla åldrar känner sig hemma och får möjlighet att utvecklas och växa i sin relation med Jesus i församlingskontexten. Målet är att inom en snar framtid kunna engagera fler medlemmar i arbetet med barn och ungdomar. 

Barn och ungdomar har en speciell plats i Jesu hjärta, därför måste de också få och ha en speciell plats i våra hjärtan. Hållbar församlingsutveckling är generationsöverskridande i sin karaktär, inriktning och verksamhet. Det innebär att vi måste prioritera alla människor, men särskilt de grupper som kanske inte alltid fått den uppmärksamhet som de borde ha fått.

Vi vill vara en generationskyrka där människor i alla åldrar står i fokus. Vi arbetar med tanken om BBC-Kids för de yngsta barnen upp till 12 års ålder, och BBC-Youth för ungdomar från 13 år och uppåt. Mer information kommer i takt med att arbetet fortskrider…