Åtgärder med anledning av COVID-19

Med anledning av den pågående Coronapandemin kommunicerar vi hur vi som församling hanterar situationen just nu. Vi följer noga myndigheternas rekommendationer. I händelse av att läget förändras nationellt, lokalt eller i vår egen verksamhet kan denna information snabbt komma att ändras.

 

Allmänt

Som församlingsledning möts vi av frågor, tankar och synpunkter från medlemmar och andra människor som brukar besöka vår kyrka. Det står klart att det finns olika synsätt som i sin tur innebär olika förhållningssätt och förväntningar på verksamheten. Vi vill därför sammanfattat kommunicera vårt synsätt och vårt förhållningssätt.

Vi vill inte ge utrymme för fruktan, men inte heller utsätta någon för en situation som skulle kunna innebära risk för liv och hälsa. Vi har en skyldighet att visa respekt och hänsyn för alla människor och särskilt de som betecknas som riskgrupper. Som anordnare av offentliga samlingar har vi ett speciellt ansvar att följa våra myndigheters instruktioner och riktlinjer.

Att lita på Guds beskydd och att inte frukta för sjukdom, innebär inte att vi kan eller ska utsätta oss själva eller andra för kända risksituationer, utan att istället göra det som vi vet är säkert. I Lukas 4:7 frestas Jesus att bevisa att han är Guds Son: ”Om du är Guds Son, så kasta dig ner härifrån!” men det är uppenbart att detta inte var rätt väg att gå. Som troende eller församling har inte heller vi någonting att bevisa annat än barmhärtighet och kärlek till vår nästa genom att bidra till att minimera risk för liv och ohälsa, samt att hjälpa andra människor på det sätt som vi kan. Det kan t.ex. handla om att hjälpa någon att handla.

Matteus 25:40 säger ”allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig”.

Gudstjänster och samlingar i kyrkan

Kyrkan och lokalerna på Hamre är tills vidare är stängda. Detta innebär att inga organiserade gudstjänster eller samlingar sker där just nu.

Vi arbetar med att ställa i ordning en tv-studio för att så snart som möjligt kunna starta upp Online-Gudstjänster. Vi kommer även att kommunicera via videohälsningar.

Under tiden så uppmanar vi samtliga gudstjänstbesökare att följa och delta i Livets Ords Online-Gudstjänster.

Vi lägger löpande ut aktuella event i eventkalendern.

Har du behov av förbön eller behöver du hjälp med någonting annat?

Oavsett vad du har för behov så är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du har förbön, hjälp med någonting annat eller bara prata om någonting som ligger på ditt hjärta, då finns vi här för dig!

Du kan antingen ringa oss på 0278-61 18 08, eller nå oss via e-post på forsamling@bollnasbibelcenter.se

Övrig information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

– Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

– Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

– Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

– UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

– EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska

– Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.