Kategorier
Nyheter

Åtgärder med anledning av COVID-19

Åtgärder med anledning av COVID-19

Med anledning av den pågående Coronapandemin kommunicerar vi hur vi som församling hanterar situationen just nu. Vi följer noga myndigheternas rekommendationer. I händelse av att läget förändras nationellt, lokalt eller i vår egen verksamhet kan denna information snabbt komma att ändras.

 

Sidan uppdaterad: 2020-09-06

Allmänt

Som församlingsledning möts vi av både frågor och synpunkter från medlemmar och allmänhet. Här följer därför några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som kyrka.

Vi vill inte gripas av fruktan, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet. Den kristna tron lär oss att allt vi gör skall ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av det nya corona-viruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. All personal, alla volontärer och samtliga gudstjänstbesökare uppmanas därmed att följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Du kan läsa dem här! Även om en person inte själv befinner sig i riskzonen så är det viktigt att påminna sig om Jesu ord om att ”allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” och ”allt vad ni inte har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort mig” (Matt 25).

Gudstjänster och samlingar i kyrkan

Vi har nu öppnat upp våra söndagsgudstjänster för allmänheten. Antalet besökare är begränsat till 50. Vi tillämpar folkhälsomyndighetens riktlinjer för dessa samlingar.

Vi lägger ut allmänna event i eventkalendern.

Har du behov av förbön eller behöver du hjälp med någonting annat?

Oavsett vad du har för behov så är du välkommen att höra av dig till oss. Vill du har förbön, hjälp med någonting annat eller bara prata om någonting som ligger på ditt hjärta, då finns vi här för dig!

Du kan antingen ringa oss på 0278-61 18 08, eller nå oss via e-post på forsamling@bollnasbibelcenter.se

Övrig information

Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

– Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.

– Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Gävleborg ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi.

– Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom.

– UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.

– EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska

– Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Kategorier
Nyheter

Nu utvecklar vi vårt barn- och ungdomsarbete

Barn och ungdomar ska ha en central plats i församlingen

Just nu söker vi Herrens ledning för att finna nya och spännande arbetsformer för våra barn och ungdomar. Det handlar om att förnya och förtydliga det som vi upplever att vi vill lyfta och fokusera på, men också om att formulera strategier och konkreta planer för att bli en generationskyrka där människor i alla åldrar känner sig hemma och får möjlighet att utvecklas och växa i sin relation med Jesus i församlingskontexten. Målet är att inom en snar framtid kunna engagera fler medlemmar i arbetet med barn och ungdomar. 

Barn och ungdomar har en speciell plats i Jesu hjärta, därför måste de också få och ha en speciell plats i våra hjärtan. Hållbar församlingsutveckling är generationsöverskridande i sin karaktär, inriktning och verksamhet. Det innebär att vi måste prioritera alla människor, men särskilt de grupper som kanske inte alltid fått den uppmärksamhet som de borde ha fått.

Vi vill vara en generationskyrka där människor i alla åldrar står i fokus. Vi arbetar med tanken om BBC-Kids för de yngsta barnen upp till 12 års ålder, och BBC-Youth för ungdomar från 13 år och uppåt. Mer information kommer i takt med att arbetet fortskrider…

Kategorier
Nyheter Uncategorized

Bollnäs Bibelcenter bygger ny tv-studio

studio

Bollnäs Bibelcenter bygger ny tv-studio

Då vi nu inte kan samlas till Gudstjänster och samlingar i kyrkan med anledning av gällande restriktioner pga COVID-19, upplever vi Herrens ledning att ta tag i någonting som vi, återkommande under flera år, pratat om i församlingsledningen men inte tidigare tagit steget till. Det gör vi alltså nu.

Studion kommer att ställas i ordning på den gamla scenen på övervåningen där församlingen tidigare hade sina Gudstjänster. Lokalen kommer att delas av, och den ena delen blir alltså studio, och den andra delen kommer att fortsätta nyttjas av Edenskolan, dock inte samtidigt.

Vi gör detta dels för att möta ett akut behov av att kunna livestreama våra gudstjänster till församlingens medlemmar och andra deltagare, men även som en outreach där vi räknar med att nå fler människor både i Bollnäs med omnejd men även längre ut i landet. Människor som av någon anledning kanske inte kommer till kyrkan, men som ändå känner ett behov att få del av det kristna budskapet och församlingens arbete