Om Bollnäs Bibelcenter

Om Bollnäs Bibelcenter

Bollnäs Bibelcenter är en frikyrka. Vårt center och vår kyrka ligger på Edelsbergsvägen 21, på Gärdet i centrala Bollnäs. Vi älskar Jesus, och på samma sätt som han älskar alla människor, gör också vi. Därför engagerar vi oss på många olika sätt för betjäna familjer och människor i alla åldrar. Vi vill beröra vår omvärld med Guds kärleksbudskap och med hopp. Du är alltid välkommen till oss och våra Gudstjänster, antingen i kyrkan eller på Bollnäs Bibelcenter Play.

Bollnäs Bibelcenter grundades 1992 av Sören och Mona-Lisa Johansson. Hösten 1998 startades även Edenskolan, en fristående F-9 skola. 2004 förvärvades fd. Hamre skola på Gärdet i centrala Bollnäs. Församlings- och skolverksamheterna bedrivs båda på Hamre, i olika delar av fastigheten.

Varje vecka hålls Gudstjänster i kyrkan. Andlig och social gemenskap sker även i hemmen i form av hemgrupper.

Bollnäs Bibelcenter är en del av det kristna samfundet Trosrörelsen. Läs mer om Trosrörelsen här >>