Vill du engagera dig och hjälpa till

 Genom att engagera dig i något eller några av församlingens verksamhetsområden är du med och bygger vår kyrka och bidrar till att människor blir välsignade.

Vi bygger tillsammans!

Församlingen beskrivs i Bibeln som ”Kristi kropp” på jorden. Som medlem i den kristna församlingen är du alltså en viktig del. Genom ditt aktiva engagemang är du med och ser till att kroppen fungerar och blir uppbyggd.

12Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus... 27Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den.

1 Korinterbrevet 12:12, 27

Du behövs!

Vi vill uppmuntra dig som medlem i vår kyrka att engagera dig i vårt gemensamma arbete. Anmäl dig till något eller några områden där du skulle vilja hjälpa till. Efter anmälan kan du bli kontaktad och bli tillfrågad om att hjälpa till med en uppgift, alternativt blir du kontaktad när ett behov uppstår.

 

Berätta för oss vad du skulle vilja hjälpa till med: